CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu


Dla firmy LOXA Sp. z o.o. sercem strategii jest odpowiedzialność biznesu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowane przez nas działania dotykają nie tylko naszych pracowników, społeczności lokalnych, ale także środowiska naturalnego. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Aby ten cel osiągnąć aktywnie angażujemy się w proces tworzenia zdrowszego i bezpieczniejszego otoczenia pracy dla naszych pracowników. Nieustannie podnosimy standardy bezpieczeństwa przez wprowadzamy innowacyjne procesów produkcyjnye. Zapewniamy pracownikom odpowiednią odzież ochronną oraz inwestujemy w ciągłe szkolenia na temat zagrożeń związanych z wykonywaną przez nas działalnością oraz bezpiecznych metod pracy. Nieustannie promujemy wśród naszej kadry praktyki i zachowania przychylne środowisku.

Dzięki takiemu podejściu i konsekwencji działań, z roku na rok notujemy poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój talentów i umiejętności pracowników.

Nie skupiamy się jednak tylko na wewnętrznych strukturach naszej firmy, ale angażujemy się w dziania mające na celu zminimalizowanie ingerencji w środowisko naturalne i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. Potwierdzeniem naszych starań jest wdrożony i utrzymany od wielu lat Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

LOXA charytatywnie


Praca to ważny aspekt naszego życia. Wierzymy jednak, że przez życie należy iść z otwartymi rękoma, tak by nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać. W swojej codzienności i licznych obowiązkach znajdujemy chwilę, by zatrzymać się przy tym, co najważniejsze. Ze szczerą przyjemnością angażujemy się w działania charytatywne i społeczne. Przekazujemy darowizny wielu stowarzyszeniom i fundacjom. Wspieramy również działalności lokalne, jesteśmy sponsorem wielu wydarzeń i imprez, także tych charytatywnych.