Jak poprawnie zamontować akumulator?

Luty 16, 2017

Jakie są zasady eksploatacji akumulatorów LOXA?

 

Fabryka akumulatorów LOXA gwarantuje dobrą jakość oraz prawidłową eksploatację przy zachowaniu poniższych warunków użytkowania:

 


✓ Nie rzadziej niż co 3 miesiące należy kontrolować napięcie spoczynkowe i poziom elektrolitu. W przypadku napięcia niższego niż 12.60 V akumulator należy doładować. W przypadku niskiego poziomu elektrolitu (poniżej poziomu elektrod) należy uzupełnić każde ogniwo wodą destylowaną.

✓ Prawidłowe napięcie ładowania akumulatora dla instalacji 12V powinno wynosić: 13,9 – 14,4 V niezależnie od ilości załączonych odbiorników podczas pomiaru.

✓ Podczas prawidłowej eksploatacji gęstość elektrolitu powinna wynosić 1.27 -1,29 g/cm}.

✓ Podczas doładowania akumulatora poza pojazdem z zewnętrznego źródła maksymalne napięcie ładowania należy ograniczyć do 14,4 V oraz maksymalny prąd ładowania do 10% wartości wynikającej z pojemności znamionowej akumulatora.

✓ Nie należy przechowywać akumulatora rozładowanego (z napięciem niższym niż 12,5 V). Prowadzi to do nieodwracalnego zasiarczenia materiałów elektrodowych, co z kolei powoduje utratę praw gwarancyjnych.

✓ W przypadku dłuższego czasu postoju pojazdu zaleca się odłączenie klemy ujemnej akumulatora.

✓ Akumulator należy przechowywać zawsze w stanie naładowanym w suchym i czystym miejscu. Utrzymywać akumulator w czystości, na powierzchni nie powinno być śladów elektrolitu

✓ W przypadku problemów z eksploatacją akumulatora należy niezwłocznie zgłosić się do punktu zakupu.

✓ Nigdy nie uruchamiać silnika przy całkowicie rozładowanym akumulatorze, na tzw. „popych” lub za pomocą innego pojazdu gdyż po kilku takich rozruchach można doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora.

Akumulator można ładować zarówno w samochodzie jak i poza nim.

Regulator napięcia, który dba o nominalne napięcie, powinno zawierać się w przedziale 13,9 – 14,4 V. Bardziej problematyczne jest ładowanie akumulatora poza pojazdem. W nowoczesnej, bezobsługowej technologii dostęp do elektrolitu jest utrudniony, a nawet całkowicie niemożliwy. Nie zaleca się w tym wypadku stosowania dawnej metody, tzw. gazowania elektrolitu. Generalnie należy zwrócić uwagę, że stosując tą metodę nawet w przypadku akumulatorów starszej generacji, zachodzą procesy niszczące masę czynną lub koperty separujące. Uszkodzenie akumulatora może również wyniknąć w wyniku stosowania maksymalnego prądu ładowania. Zbyt intensywne ładowanie może prowadzić do wzrostu temperatury elektrolitu do >50°C i również go uszkodzić. Nie zaleca się się także ładowania akumulatora jeżeli temperatura elektrolitu jest mniejsza niż 5°C. Akumulatory kwasowe należy ładować prądem o wartości stanowiącym maksymalnie 10% jego pojemności i tylko do momentu naładowania. Czas zależy z kolei od wielu czynników, jak stopień rozładowania, napięcie akumulatora czy wielkość prądu.

 

Zasady ładowania zewnętrznego

✓ Należy używać jedynie dedykowanych ku temu ładowarek prądu stałego

✓ Nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora, lub tego, którego temperatura przekracza 45°C

✓ Biegun dodatni należy łączyć z dodatnim biegunem ładowarki. Podobnie jest z wyjściem ujemnym.

✓ Ładowarki nie wolno włączać jeśli jeszcze nie jest podłączona do akumulatora. Można ją wyłączyć dopiero, gdy ładowanie będzie zakończone.

✓ Niezwłocznie należy przerwać ładowanie, jeśli akumulator jest gorący lub gdy wycieka z niego elektrolit.

✓ Akumulator można ładować jedynie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.