Nagrody

Pracujemy na sukces każdego dnia


Ciągle się rozwijamy, przykładamy ogromną wagę do jakości naszych akumulatorów, dbamy o reżim technologiczny i wiemy, że ciężka praca jest naszą drogą do sukcesu. Nasze zaangażowanie i produkty wciąż zdobywają nowe, ważne dla nas nagrody.

Zostaliśmy laureatem m.in poniższych nagród:

Diamenty Forbesa 2013 w kategorii firm o poziomie przychodów 50 - 250 mln PLN w województwie śląskim

Gazele Biznesu 2011 - firma Loxa znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu. Ranking organizowany jest przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu oraz przez wyspecjalizowaną wywiadownię Coface Poland. Jest to nagroda dla przedsiębiorstw prężnych i dynamicznie rozwijających się a przy tym pozostających uczciwymi i rzetelnymi.

Diament Forbesa 2010 - Loxa Sp. z o.o. została nagrodzona prestiżowym tytułem Diament Forbesa 2010. Zasadniczym kryterium znalezienia się na liście Diamentów Forbesa były wyniki finansowe oraz rozwój firm, które w ostatnich trzech latach dynamicznie zwiększyły swoją wartość.

Loxa Sp. z o.o. jest członkiem organizacji przedsiębiorców Business Centre Club założonej w 1991 roku, do której została zaproszona jako firma:

- rzetelna i wiarygodna,

- przestrzegająca zasad etyki kupieckiej,

- akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Certyfikat przejrzysta firma - to nadawane od 2008 roku wyróżnienie dla firm, które wywiązują się z obowiązku publikacji swoich sprawozdań finansowych. Nadrzędnym celem przyznawania certyfikatów jest wyróżnienie firm prowadzących jawną politykę informacyjną i propagowanie dobrych praktyk biznesowych w tej sferze. Certyfikat ten nadawany jest firmom, które opublikowały swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim, złożyły je do KRS, bądź przesłały do wywiadowni gospodarczej Dun and Bradstreet. Swoją działalność D&B opiera na Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych).


Nasza firma otrzymuje także podziękowania i wyróżnienia za wsparcie i zaangażowanie w społeczność lokalną.

Udział w sponsorowaniu Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Udział w sponsorowaniu Szkoły Podstawowej nr 4 w Żarkach

LOXA przekazała materialne wsparcie dla Zespołu Ratownictwa Medycznego

Udział w sponsoringu Dni Myszkowa i Żarek