Technologia

AKUMULATOR SUPER HEAVY DUTY SHD


Mostki LT – LOXA Technology – zwiększony przekrój poprzeczny i zmniejszona rezystencja odporna na wibracje i uszkodzenia

Zgrzew TTP – zwiększona powierzchnia połączeń ogniw

Ogniwo PowerCell - maksymalnie skompresowany zestaw elektrod ujemnych i dodatnich w kopertach separujących odpornych na przetarcia, połączone mostkami o zmniejszonej rezystancji.

Radial GridSet LT- LOXA Technology - rdzenie kratki -ułożenie radialne zapewnia najlepszy przepływ prądu

Kratka AGG – Advanced Gravity Grid – optymalna grubość kratki zapewnia wytrzymałość i najlepsze parametry techniczne.

Horizontal Grid Set LT – LOXA Technology - Rdzenie poziome – ułożone na przemian w stosunku do pionowych rdzeni zapewnia najlepszą adhezję masy aktywnej

Separatory Glass Mat - GlassMat zapewnia wyższą żywotność akumulatorów, zabezpieczenie dodatnich elektrod przed spływaniem masy aktywnej z nośnika.

Elektroda ujemna i dodatnia – z wykorzystaniem unikalnej receptury masy aktywnej pozwalają na uzyskanie wyższych parametrów elektrycznych oraz zwiększenie żywotności akumulatorów. Odpowiednia struktura krystaliczna związków ołowiu, adhezja masy aktywnej z nośnikiem i powstawanie czterozasadowego siarczanu ołowiu pozwala na uzyskanie wysokich parametrów elektrycznych, odporność mechaniczną oraz lepsze wykorzystanie masy aktywnej.

Double Bounding Technology - Podwójne klejenie - zapewnia odporność na wibracje i uszkodzenia mechaniczne ogniw, powstałe na skutek pracy w trudnych warunkach

Płaskie dno – zapewnia głębokie osadzenie ogniw oraz gwarantuje wytrzymałość mechaniczną akumulatora

Koperta separująca – odseparowuje elektrody dodatnie od ujemnych, odpowiednia grubość zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne / przetarcia.

Blok HDR – Heat&Damage Resistance, blok odporny na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne

Monowieczko FLAT – wysokiej jakości tworzywo z odgazowaniem w korkach

AKUMULATOR CIĘŻAROWY HD


Mostki LT – LOXA Technology - – zwiększony przekrój poprzeczny i zmniejszona rezystencja odporna na wibracje i uszkodzenia

Zgrzew TTP – zwiększona powierzchnia połączeń ogniw

Ogniwo PowerCell - maksymalnie skompresowany zestaw elektrod ujemnych i dodatnich w kopertach separujących odpornych na przetarcia, połączone mostkami o zmniejszonej rezystancji.

Radial GridSet LT- LOXA Technology - rdzenie kratki -ułożenie radialne zapewnia lepszy przepływ prądu

Kratka AGG – Advanced Gravity Grid – optymalna grubość kratki zapewnia wytrzymałość i najlepsze parametry techniczne.

Horizontal Grid Set LT – LOXA Technology - Rdzenie poziome – ułożone na przemian w stosunku do pionowych rdzeni zapewnia najlepszą adhezję masy aktywnej

Elektroda ujemna i dodatnia – z wykorzystaniem unikalnej receptury masy aktywnej pozwalają na uzyskanie wyższych parametrów elektrycznych oraz zwiększenie żywotności akumulatorów. Odpowiednia struktura krystaliczna związków ołowiu, adhezja masy aktywnej z nośnikiem i powstawanie czterozasadowego siarczanu ołowiu pozwala na uzyskanie wysokich parametrów elektrycznych, odporność mechaniczną oraz lepsze wykorzystanie masy aktywnej.

Płaskie dno – zapewnia głębokie osadzenie ogniw oraz gwarantuje wytrzymałość mechaniczną akumulatora

Koperta separująca – odseparowuje elektrody dodatnie od ujemnych, odpowiednia grubość zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne / przetarcia.

Blok HDR – Heat&Damage Resistance, blok odporny na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne

Monowieczko FLAT – wysokiej jakości tworzywo z odgazowaniem w korkach

AKUMULATOR OSOBOWY


Mostki LT – LOXA Technology – zwiększony przekrój poprzeczny i zmniejszona rezystencja odporna na wibracje i uszkodzenia

Zgrzew TTP – zwiększona powierzchnia połączeń ogniw

Ogniwo PowerCell - maksymalnie skompresowany zestaw elektrod ujemnych i dodatnich w kopertach separujących odpornych na przetarcia, połączone mostkami o zmniejszonej rezystancji.

Radial GridSet LT- LOXA Technology - rdzenie kratki - ułożenie radialne zapewnia najlepszy przepływ prądu

Kratka AGG – Advanced Gravity Grid – optymalna grubość kratki zapewnia wytrzymałość i najlepsze parametry techniczne.

Horizontal Grid Set LT – LOXA Technology - Rdzenie poziome – ułożone na przemian w stosunku do pionowych rdzeni zapewnia najlepszą adhezję masy aktywnej

Elektroda ujemna i dodatnia – z wykorzystaniem unikalnej receptury masy aktywnej pozwalają na uzyskanie wyższych parametrów elektrycznych oraz zwiększenie żywotności akumulatorów. Odpowiednia struktura krystaliczna związków ołowiu, adhezja masy aktywnej z nośnikiem i powstawanie czterozasadowego siarczanu ołowiu pozwala na uzyskanie wysokich parametrów elektrycznych, odporność mechaniczną oraz lepsze wykorzystanie masy aktywnej.

Koperta separująca – odseparowuje elektrody dodatnie od ujemnych, odpowiednia grubość zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne / przetarcia.

Blok HDR – Heat&Damage Resistance, blok odporny na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne

Monowieczko KAMINA – wysokiej jakości tworzywo z odgazowaniem kanałem centralnym